XE CHO KỆ DOUBLE DEEP / XE PANTOGRAPH / XE TELESCOPIC

Giá: liên hệ

Đối với kệ double deep, để tiếp cận và lấy được kiện hàng ở dãy thứ 2 cần phải có xe nâng chuyên dụng, loại xe mà càng có thể vươn ra hơn 1m để lấy được pallet phía trong.

Có 2 loại có thể đáp ứng

ƯU ĐIỂM:

  • Càng có thể vươn ra từ 1000-1300mm để tiếp cận đến pallet thứ 2
  • Có thể vận hành như Reach Truck: dùng trong kệ selective, kệ drive-in, kệ flow rack, kệ push back

 NHƯỢC ĐIỂM:

  • Chi phí đầu tư cao hơn khá nhiều so với Reach Truck