PHI QUY CÁCH

Giá: liên hệ

Một số trường hợp bạn cần xe nâng tay càng siêu hẹp, bề rộng của cả 2 càng chỉ 300mm, hoặc 400-500mm, hoặc đôi khi bạn lại cần càng dài 1800mm hoặc 2200 mm, cũng có khi bạn cần càng siêu rộng lên tới 980 mm.

Chúng tôi luôn sẵn lòng phục vụ bạn.