PALLET XUẤT KHẨU ONE WAY

Giá: liên hệ

Pallet one way hay còn gọi là pallet xuất khẩu. Vì xuất đi và không thu hồi trở lại nên được gọi là pallet one way

Danh mục: ,