CÀNG KẸP GIẤY VUÔNG / CÀNG KẸP GIẤY PHẾ

Giá: liên hệ

Càng kẹp giấy vuông được gắn lên xe nâng, và thường được gọi là xe kẹp giấy vuông hoặc xe kẹp vuông.  Được dùng để nâng hạ và di chuyển các kiện giấy phế liệu tại các trạm ép giấy phế, hoặc dùng để nhập hàng tại các nhà máy sản xuất giấy cuộn có nguồn nguyên liệu đầu vào là giấy phế, giấy tái chế.